Tractament de la por a parlar en públic amb Realitat Virtual

 

Psious

Psious

La por a parlar en públic s’ha convertit en un  problema molt habitual en la nostra societat actual. Estudis recents mostren que entre un 20% i un 30% de les persones tenen problemes a l’hora d’afrontar aquest tipus de situacions. S’ha vist que la por a parlar en públic genera greus repercussions en la gent que ho pateix, ja no només en les seves qualificacions acadèmiques, sinó també des d’un punt de vista psicològic. Això, és degut a les nombroses situacions en les quals es veuen exposats a parlar davant d’altres persones, i també pel fet que pot tenir conseqüències sobre el seu futur professional. Els estudis mostren com les persones que pateixen una elevada por a parlar en públic, són menys propenses a guanyar salaris elevats i a seguir els seus estudis després de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), i tenen una major probabilitat d’estar a l’atur.

La Realitat Virtual (RV) és una alternativa de tractament per la por a parlar en públic, donats els avantatges que presenta respecte les tècniques d’exposició tradicionals, tals com l’exposició en viu i l’exposició en imaginació. A la vegada, resulta més atractiva per a les persones amb por a parlar en públic, ja que no és tant aversiva.

La RV permet conduir sessions d’exposició d’una manera controlada, gradual, sistemàtica i sense necessitat de sortir del propi despatx del terapeuta. L’eficàcia en la RV es deu a que és capaç de generar emocions, reaccions i pensaments semblants a les que es produeixen en el món real. De fet, amb ella, s’aconsegueix arribar a l’èxit amb un menor nombre de sessions respecte el mètode tradicional.