Revisió psicotècnica. Praxis

Exploracions psicològiques, en les quals es busca un perfil concret en processos selectius a càrrecs municipals.

L’avaluació consta d’una bateria de proves, les quals exploren els components més significatius de la conducta de l’individu, la capacitat intel·lectual, la personalitat i els trets de caràcter més generals.

Psicotècnics de selecció de perfils de policia

Psicotècnics per a la selecció de perfils adients al context policial.

Des del 2000 realitza psicotècnics a policies locals en processos selectius. Per a seleccionar aquelles persones que tenen el perfil psicològic adequat . Les proves administrades preveuen aptituds i possibles actuacions de resposta i d’efectivitat. També permeten determinar si el candidat posseeix les habilitats necessàries que el fan adequat en el context policial. Els psicotècnics exploren entre d’altres l’ajust emocional, les habilitats socials i l’ajust a l’àmbit disciplinari.

També es fan psicotècnics per cobrir llocs en promocions internes, on es busca un perfil encara més precís. Perfil que tingui les habilitats que requereixi el lloc de treball a cobrir.

Psicotècnics per regular l’ús de les armes de foc

Psicotècnics per a avaluar les condicions psicològiques per a l’ús d’armes de foc a policies locals.

Tal i com indica la normativa legal cada dos anys els policies locals han de realitzar proves psicotècniques per regular les condicions psicològiques per a l’ús d’armes de foc. Aquests psicotècnics consten d’una bateria de proves que avaluen diferents aptituds i diferents aspectes de la personalitat que detecten trastorns de la personalitat i de l’estat anímic i que permeten preveure que la persona analitzada no farà un ús inadequat de l’arma.

Ha realitzat el curs de capacitació de psicòlegs per analitzar les condicions psicològiques per a la tinença i ús d’armes de foc. Realitzat pel COPC i l’Institud superior de Policia de Catalunya.