Minfulness amb Realitat Virtual

Minfulness amb Realitat Virtual

El Mindfulness ens permet observar els nostres pensaments, emocions i sensacions. A través de l'atenció i l'obertura a l'experiència en el moment present, podem entrar en estats de calma profunda, el que ens permet observar-nos a nosaltres mateixos d'una manera nova i constructiva.

Els entorns de Mindfulness de PSIOUS ens aporten un suport visual que facilita la immersió de la persona en entorns, que faciliten l'entrenament de l’atenció plena en el present.

Es programen sessions amb un espai de temps controlat per a l’exposició. Aquestes, resulten ser més efectives que la teràpia basada en la imaginació, i amb una major seguretat envers la situació real. El subjecte no s'imaginar les escenes, sinó que les experimenta. El cervell es relaxa al entrenar en el medi virtual i s'enforteix davant l'estímul motor de l'ansietat. La sessió no és automàtica; el psicòleg dirigeix la simulació juntament amb la persona, adequant les escenes i respostes a partir de la seva respectiva evolució. En funció dels resultats, es programen les següents sessions.

Image
About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe