EL MÈTODE SHEC és el sistema de curació natural del nostre cervell.

El Mètode de Sincronització d’Hemisferis Cerebrals és una tècnica psicoterapèutica per alliberar a la persona de tot tipus de traumes, perquè pugui recuperar l’equilibri i la salut emocional.

La base de la teràpia amb SHEC és l’activació de forma alterna dels dos hemisferis cerebrals a través de l’estimulació, principalment, del camp visual, a través de la llum, el que farà que s’activi un hemisferi i l’altre. A vegades activem també a través del so i els moviments bilaterals.
Aquest intercanvi d’informació dels dos hemisferis cerebrals, permet la reestructuració cognitiva de la qüestió i la dessensibilització respecte a ella; d’aquesta manera, és possible fer desaparèixer las sensacions corporals y construir noves i positives connexions neuronals.

SHEC estimula els mecanismes fisiològics naturals del cervell. A través de la tècnica, és possible actuar de manera correcta respecte a com el cervell hauria d’haver processat la situació que va generar el bloqueig i el malestar.

Una vegada s’acaba el procés, la persona és capaç d’observar la situació conflictiva sense arribar a desbordar-se emocionalment.