Metacognició Implica prendre consciencia del funcionament de la pròpia manera d’aprendre i dels processos cognitius que un utilitza.

S’explica als nens, de manera adequada a la seva edat, el funcionament del cervell i els processos mentals que utilitzen per aprendre. L’objectiu és que els nens interioritzin aquests processos, aprenguin a reconèixer-los i els utilitzin adequadament  per assolir els aprenentatges.

Utilitzant la Metacognició es pretén  desenvolupar la  competència d’aprendre  a  aprendre.

El fet d’aprendre no depèn només dels processos cognitius,  també depèn de la part emocional de la persona Per això mentre fem el treball cognitiu , si apareixen creences d’identitat negatives, fem intervenció emocional.