Fer front a l’estrès generat per la gent

Joshua Earle (Unsplash)

Joshua Earle (Unsplash)

Tots estem exposats a l’estrès generat per persones amb les que la comunicació és dolenta. Persones a les que voldríem evitar, però això, no és possible potser perquè vivim o treballem amb elles.

L’estrès pot provenir de fons externes a nosaltres però hi ha també un tipus d’estrès psicològic producte de la nostra interacció amb el món. Nosaltres hem d’assumir la part de responsabilitat que ens correspon per les nostres percepcions, sentiments i conducta.

Sovint reaccionem inconscientment quan sentim amenaçats els nostres interessos o el nostre status social, per defensar la nostra posició. Hi ha qui se sent tan amenaçat amb les relacions problemàtiques, que no dubtaria de fer qualsevol cosa per tal d’evitar el conflicte, assumint una conducta passiva, cedint, donat-se la culpa, el que calgui. D’altres s’enfronten als seus sentiments d’inseguretat generant problemes per allà on passen. Són persones brusques, insensibles, agressives.

En el nostre interior hi ha una combinació diferent d’aquest dos extrems, en un costat l’evitació experiencial, amb una actitud submisa a expenses dels nostres sentiments i respecte per nosaltres mateixos i en l’altre extrem, una actitud agressiva, dura i insensible.

Reflexionar sobre si la nostra modalitat de relació interpersonal és dominada per una conducta automàticament defensiva o agressiva és el primer pas per millorar les nostres relacions interpersonals. Les nostres relacions poden millorar si millorem la nostra comunicació.

La comunicació implica veure la totalitat de la situació i entendre el punt de vista de l’altre. Comunicar-se és una unió entre ments. Implica acostament, compartir una visió i no necessàriament implica acord.

Si volem alleugerir l’estrès generat per les relacions amb els demés és molt important posar atenció plena a la comunicació. Ser conscient de les interaccions estressants en el mateix moment en que s’estan produint, ja que ens donen moltes pistes sobre el que podem fer per millorar la nostra manera de comunicar-nos. Ens permetrà veure si una part de l’estrès es deriva del fet de no ser assertius en les nostres relacions interpersonals, si tenim dificultats per expressar el que sentim, o tenim por d’expressar-ho obertament, si ens costa dir No, si ens sentim culpables de tenir plans propis, si estem disposats a ajudar als demés a expenses d’un mateix per ser bones persones, o per guanyar la seva aprovació.

Prendre consciència dels nostres sentiments ens permetrà trencar les modalitats reactives passives o agressives que adoptem automàticament quan ens sentim amenaçats.

Com que sovint ens quedem atrapats en les nostres creences sobre el que està bé o està malament i acabem negant o reprimint els nostres sentiments, la primera lliçó sobre assertivitat és que els nostres sentiments no són ni bons, ni dolents, està bé tenir-los i sentir-los Hem de suspendre el judici sobre el què sentim i acceptar-los tal i com són. Els sentiments ens generen problemes quan assumim una postura passiva i no els tenim en compte, o quan assumim una postura agressiva i els exagerem i reaccionem desproporcionadament.

Ser assertius vol dir ser conscients dels nostres sentiments i capaços de comunicar-nos mantenint la nostra integritat i sense amenaçar la integritat dels demés (Kabat-Zin). Si el que ens costa és dir NO, potser podem aprendre a dir-ho d’una forma adequada, informant a la persona que si les circumstàncies fossin diferents, podríem satisfer les seves demandes o reconèixer que respectem a la persona i les seves necessitats. Tampoc fa falta explicar perquè diem que NO.

També és molt útil, per ser assertiu, expressar com ens sentim i fer afirmacions des del JO i no des del TU. Perquè transmeten informació sobre els meus sentiments i punts de vista i això no és qüestionable. Puc dir :”em sento malament quan…” l’altre persona té espai per escoltar com ens sentim sense sentir-se amenaçada, sense fer-la sentir culpable ni atacada.

L’aspecte més important de la comunicació consisteix en fer atenció Plena als nostres sentiments, paraules, llenguatge corporal i situació en la que ens trobem. Si tenim en compte el punt de vista de l’altre persona i sentim els seus sentiments i emocions, llavors podrem entendre i actuar de manera eficaç i assertiva, mostrant respecte per l’altre persona.

No hem d’oblidar tractar-nos amb consideració a nosaltres mateixos quan fracassem en l’intent de ser assertius i per això caldrà practicar per aconseguir l’objectiu de comunicar-nos adequadament.

La pràctica del Mindfulness implica atenció plena als sentiments, entre d’altres, el que la fa molt adequada per a controlar l’ansietat generada per la gent.

 


Categories: Articles

Etiquetes:, , ,