• Atenció psicològica individual a pacients amb càncer i als seus familiars: la malaltia oncològica està associada a una experiència de patiment i vulnerabilitat, el que pot comportar un alt nivell d’estrès que pot afectar en la qualitat de vida, tant del pacient com dels seus familiars.
  • Atenció al dol: afrontar un dol implica la sensació de moltes emocions diferents a través del temps. El dol no és igual per a tots, cada pèrdua és diferent.