Política de privadesa

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), MentActiva informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per MentActiva , mitjançant el formulari situat a la seva pàgina, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MentActiva, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, MentActiva  informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ Bisbe Morgades, 1, 1r, 08560 MANLLEU.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a MentActiva , aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que MentActiva  té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.