• Diagnosis i intervenció neuropsicopedagògica en dificultats d’aprenentatge, dislèxia, dificultats en la lectura i escriptura, fracàs escolar. Utilitzant la metacognició, el nen aprèn a reconèixer les errades i a trobar trucs per aprendre. Coordinació amb els professionals de l’escola o centre educatiu.
  • Tractament de les dificultats en el desenvolupament: dèficit d’atenció, hiperactivitat, dificultats en la regulació emocional, conductes inadequades, dificultats en la comunicació i relació.
  • Teràpia amb Realitat Virtual.
  • Avaluació, diagnòstic i tractament dels nens amb Altes Capacitats.
  • Teràpia infanto-juvenil. Ensenyar al/la nen/a o adolescent a confiar en les seves capacitats, resoldre els problemes d’acord amb la seva forma de ser, i afavorir en ells la sensació de control sobre el que passa al seu voltant.
  • Mètode Glifing. Mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic de format lúdic. D’una manera amena i constant, permet millorar la velocitat de lectura a partir d’un conjunt d’activitats dissenyades específicament per aquest fi.