La paraula “Mindfulness” ha estat traduïda a l’espanyol com Atenció Plena.

Durant els últims 30 anys, la pràctica de Mindfulness o Atenció Plena està integrant-se a la Medicina i Psicologia d’Occident. És aplicada, estudiada científicament i per això reconeguda com una manera efectiva de reduir l’estrès, augmentar l’autoconsciència, reduir els símptomes físics i psicològics associats a l’estrès i millora el benestar general.

Mindfulness o Atenció Plena significa posar atenció de manera conscient a l’experiència del moment present amb interès, curiositat i acceptació. Jon Kabat-Zinn, conegut com a referent mundial, per haver introduït aquesta pràctica dins el model mèdic d’occident fa més de 30 anys, va fundar la Clínica de Reducció d’Estrès en el Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts. Allà introduïa als pacients a la pràctica de Mindfulness per al tractament de problemes físics, i psicològics, dolor crònic, i altres símptomes associats a l’estrès.

Jon Kabat-Zinn defineix Mindfulness com:

“Fer atenció de manera intencional al moment present, sense jutjar”.

Aquest tipus d’atenció ens permet aprendre a relacionar-nos de forma directa amb allò que està passant en la nostra vida, aquí i ara, en el moment present. És una forma de prendre consciència de la nostra realitat, donant-nos l’oportunitat de treballar conscientment amb el nostre estrès, dolor, malaltia, pèrdua o amb els desafiaments de la nostra vida. En contraposició, una vida en la qual no posem atenció, en la qual ens trobem més preocupats pel que va passar o pel que encara no ha passat, ens condueix al descuit, l’oblit i l’aïllament, reaccionant de manera automàtica i desadaptativa.

L’atenció plena ens ajuda a recuperar el nostre equilibri intern, atenent de forma integral als aspectes de la persona; cos, ment i esperit. Practicant l’atenció plena desenvolupem una major capacitat de i de compassió. La pràctica d’aquesta atenció obre la porta cap a noves possibilitats, ens porta a l’aquí i l’ara, ens convida a viure una vida de manera plena i en el present.