L’escola que necessiten els nostres nens

Rawpixel (Unsplash)

Rawpixel (Unsplash)

Davant les necessitats de la societat actual i davant del baix nivell de resultats en que es troba l’escola actualment, ens hem de plantejar un canvi en la metodologia.

La nova escola inclusiva, promou el desenvolupament integral de les persones, la igualtat de drets per a tots els nens, veu riquesa en la diversitat dels nostres nens i persegueix una educació de qualitat atenent a les necessitats individuals de cada un d’ells.

Els resultats actuals indiquen que cal un canvi en la metodologia a la nostra escola. Si el que volem és desenvolupar les seves capacitats cognoscitives, socials i afectives, que els nostres nens tinguin la possibilitat de treballar les seves potencialitats i donar el millor de si mateixos haurem de fer reformes per poder integrar-hi a tots els tipus d’alumnes, els que tenen dificultats cognitives, emocionals i també aquells alumnes que tenen altes capacitats.

La idea que només hi ha una manera d’aprendre i que tots els nens s’han d’avaluar seguint el mateix patró, està desfasada i la neurociència i la neurodidàctica ens donen molta informació sobre el funcionament del cervell i com aquest aprèn.

Per altra banda, els professors ja no sempre han de ser els transmissors d’informació sinó que també s’han de convertir en els mediadors en la descoberta del món per part dels alumnes i han de promoure el seu interès per continuar aprenent.

La feina dels mestres és molt important i el seu principal objectiu hauria de ser, permetre que cada nen continuï sent tal i com és, que vagi al seu ritme i d’aquesta manera, pugui treure tot el potencial possible de cada alumne.

Els nens han de desenvolupar habilitats cognitives com, llegir, escriure, utilitzar les matemàtiques, pensar creativament i críticament. També des de l’escola s’hauria de promoure l’autoconfiança i la seva expressió artística i preparar als alumnes per participar i treballar en equip i en desenvolupar una consciència de comunitat.

Per aconseguir aquests objectius necessitem nens que se sentin emocionalment segurs a l’escola, això vol dir que s’entenguin les seves dificultats i s’ajustin les demandes a les capacitats del moment en que es troba el nen. Necessitem nens motivats, que vagin a l’escola amb ganes d’aprendre. Ja sabem que no hi ha cognició sense emoció, perquè la informació que processa el cervell es fa a través de l’emoció i que el combustible que ho facilita és la motivació.

Si es tenen en compte les diferencies individuals, els diferents estils i ritmes d’aprenentatge i no tant els resultats quantitatius, l’escola serà eficaç perquè dotarà als alumnes de competències orientades a aprendre a aprendre. Aquest és l’objectiu del Nou Paradigma de l’Educació del segle XXI.

A ments diferents els correspon aprenentatges diferents.

Imma Mompín

Psicòloga col·legiada n. 2301