Els nens, uns grans investigadors

nens-grans-investigadors

Thomas Hawk (Visual Hunt)

Són astuts observadors de causa i efecte i bons imitadors de conductes.

Una gran part del que interpretem com a conductes poc adequades en els nostres fills són de fet la seva manera de comprovar si els límits són ferms. Necessiten saber fins on poden arribar i què passa si van massa lluny.

Les nostres respostes defineixen què és acceptable i els ajuda a saber si obeir les normes és opcional o obligatori.

Els pares amb un temperament obedient poden tenir dificultats per entendre el comportament obstinat dels seus fills amb temperament dominant.

Els límits són com els semàfors, hi ha semàfors vermells: són els límits clars, aquells que donen una informació clara i precisa del què s’espera del comportament del nen i quina serà la conseqüència que tindrà si no es respecta.

L’absència de semàfors vermells, els nens ho interpreten com semàfors verds. I hi ha semàfors grocs, són els límits tous. En aquests casos els pares avisen i raonen però, no apliquen conseqüències al comportament inadequat del nen. El missatge que interpreta el nen és que la obediència és opcional, no obligatòria i els pares no apliquen les conseqüències.

Els límits tous es verbalitzen, però no es porten a la pràctica. No posen fi a una mala conducta. El nen entén el que se li demana però se li permet que no ho faci.

Els pares que avisen, repeteixen i no apliquen la conseqüència, estan educant els seus fills perquè els ignorin i desconnectin del que diuen.

El millor estil educatiu és aquell en que es dóna un missatge clar sobre el que s’espera del nen i s’anticipen unes conseqüències posteriors, en cas de no respectar-se.

Com aplicar límits:

  • Cal donar un missatge clar.
  • Cal utilitzar un to de veu normal, sense aixecar la veu.
  • Cal anticipar les conseqüències.
  • Finalment cal recolzar les paraules amb actes. Aplicar les conseqüències si es transgredeix la norma. No cal culpar, ni criticar, no cal ferir els sentiments del nen. Les conseqüències efectives ensenyen als nens a fer-se responsables de les seves conductes.

Categories: Articles

Etiquetes:, , , ,