Centre Homologat de Diagnòstic per l’Institut Internacional d’Altes Capacitats.

El concepte d’altes capacitats és molt complex, així que no n’hi ha prou amb els test estàndard de intel·ligència. És a dir, que un alt quocient intel·lectual no és suficient per a identificar-los. El diagnòstic està centrat en valorar els processos mentals.

És important potenciar l’alta capacitat d’aquests nens i nenes perquè aconsegueixin la seva felicitat.
A MentActiva fem l’avaluació, el diagnòstic i el tractament dels nens amb Altes Capacitats.

» Saber-ne més